klic
US-GB flag

Kristián Koldín z Koldína, Pavel: Vollständige Teutsche Stadt-Recht Im Erb-Königreich Böheim und Marggrafthum Mähren, Von einem, ..., 1721

Název:Vollständige Teutsche Stadt-Recht Im Erb-Königreich Böheim und Marggrafthum Mähren, Von einem, dem Publico geneigten Rechtsgelehrten in Druck befördert MĚSTSKÁ PRÁVA, POZDĚJŠÍ ABGB
Autor:Pavel Kristián Koldín z Koldína
Autor:Pavel Kristián z Koldína
Místo vydání:Wienn
Nakladatel:Bey Georg Lehman Buchhändl
Rok vydání:1721
Počet stran:678 s.
Poznámka:mj. kodifikace soukr. práva. Souborné vydání městských práv, platných v Čechách a na Moravě, Na černě a červeně tištěném tit.l. lept českého lva s korunou nesenou mořskými pannami, verso celostr. lept moravské orlice, na str. 277 celostr. lept s rozrodem; dřevořez. vlysy a viněty, často s figur. výzdobou. Platnost Koldínova zákoníku ukončil (v Čechách po 232 a na Moravě po 114 letech)1 až rakouský všeobecný zákoník občanský (ABGB) v roce 1811. Mezi základy ABGB však vedle francouzského Code civil a obecného římského práva patřil právě Koldínův zákoník
Kategorie:Právo / Bezpráví
Kategorie:Krásné vazby
Kategorie:Německo / Němčina
Klíčové slovo:Všeobecný zákoník občanský pro německé dědičné země Rakouské monarchie / Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie / ABGB / Obecný zákoník občanský
Stav:pěkná celokožená dobová vazba

20.6.2024 09:45 #1516215