klic
US-GB flag

Jan Keller: Posvícení bezdomovců - úvod do sociologie domova, 2013

Název:Posvícení bezdomovců - úvod do sociologie domova
Autor:Jan Keller
Nakladatel:Sociologické nakladatelství (SLON)
Rok vydání:2013
ISBN:80-7419-155-9
ISBN:978-80-7419-155-8
Počet stran:290 s.
Poznámka:Téma bezdomovectví patří k těm, o nichž se poměrně často mluví, avšak hlubší zamyšlení nad ním dosud chybělo. Kniha sociologa Jana Kellera tuto mezeru objevným způsobem zaplňuje. Autor rozlišuje bezdomovectví fyzické a statusové. Fyzické bezdomovectví chápe jako poslední stadium procesu sociálního vyloučení, bezdomovectví statusové přisuzuje těm částem středních vrstev, které jsou ohroženy sociálním sestupem. Z pohledu domova a hrozby jeho ztráty postupně přibližuje problematiku komunitních studií a hnutí, podává stručné dějiny konceptu sociální exkluze a popisuje reakce sociálně vyloučených na ztrátu domova. V prostředí nových sociálních hnutí hledá autor postoje, jež vedly k rozvoji tzv. postmoderního myšlení. To charakterizuje jako poslední službu, kterou příslušníci servisní třídy prokazují systému, jenž je zbavuje jejich dřívějšího privilegovaného postavení. Rozlišuje při tom postmodernismus služebný a karnevalový, aby ukázal různé způsoby, jimiž postmoderna ve skutečnosti slouží tomu systému, který sama kritizuje. Závěr publikace je věnován analýze sociálního konstruktivismu a jeho rozlišení na několik typů podle radikálnosti, se kterou je vyzvedávána libovolnost výkladů reality. Jak úzká je hranice mezi domovem a bezdomovectvím? Co jsou to bezdomovci na dobu určitou? Komu hrozí statusové bezdomovectví? Jak funguje výbušná nostalgie? K čemu všemu posloužila nová sociální hnutí? Je důležitější chaos postmoderního myšlení, nebo chaos postmoderní společnosti?
Kategorie:Sociologie / Společnost
Kategorie:Lidská práva / Sociální vyloučení / Menšiny
Klíčové slovo:V TEXTU ZATRHÁVÁNO FIXOU!
Stav:Pěkná brož

11.5.2021 09:52 #1260363